Podešavanje lista tračne pile

Želio bih znati kako pravilno zategnuti i prilagoditi list tračne pile (veličina lista 143 cm). Moj je stroj Fox. Već sam slomio 2 oštrice i pitam se je li napetost prejaka (režem 5 mm cp).

Svaka vrsta oštrice ima odgovarajuću vrijednost koja se podudara s oznakom određenom na indikatoru povezanom s ručnim kotačem. Beskorisno je previše zatezati oštricu koja se mora "svirati" poput žice kad je stegnuta na razini vodilice.