Možemo li na Depron zalijepiti izolacijsku oblogu?

Je li moguće za unutarnju izolaciju kuhinje postaviti oblogu od 100 + 10 mm izravno na Depron?

Depron je tanki sloj polistirena čija funkcija nije izoliranje već neutraliziranje pojava "hladnog zida", a time i kondenzacije. U apsolutnom iznosu možete na Depron zalijepiti izolacijsku oblogu, pod uvjetom da je potonji savršeno prianjajući na nosač. Inače, Depron se mora ukloniti prije postavljanja podloge.

Međutim, bolje ga je ukloniti kako biste izbjegli rizik od kasnijeg kidanja vašeg izolacijskog kompleksa.