Možemo li pretvoriti spremnik za ulje u spremnik za oporabu vode?

Imam spremnik za ulje koji se više ne koristi u podrumu moje kuće. Htio sam ga izrezati i umjesto toga, želio sam znati može li se transformirati u spremnik za prikupljanje vode (naravno nakon otplinjavanja) i koje su mjere opreza poduzeti ili zamke koje treba izbjegavati? (To je 3000 litara i kvadratnog je oblika). Je li otplinjavanje dovoljno za potpuno uklanjanje mirisa i kemijskih tragova za korištenje vode u vrtu? Moram li koristiti određenu pumpu? Kako izbjeći stajaću vodu koja bi mirisala loše?

Transformacija spremnika za ulje u spremnik za kišnicu u principu ne predstavlja nikakav specifičan problem. Dovoljno je otplinjavanje, a zatim ispiranje spremnika od strane profesionalca. Imajte na umu da se voda i loživo ulje (ulje) ne miješaju, a drugo je lako ukloniti. Nema razloga da voda stagnira i loše miriše ... budući da će se čuvati dalje od svjetlosti i zraka, udruženje koje jedino omogućava razvoj mikroorganizama odgovornih za smrdljiva stagnacija vode. U ostalom slučaju, uobičajena pumpa može biti dovoljna osim ako ne želite sofisticiranije upravljanje vodom (opskrba sanitarnim uređajima, na primjer). U običnoj instalaciji (bez upravitelja) trebate planirati sustav preljeva.