Električna instalacija ispod PVC trake

PVC trake i postolja olakšavaju realizaciju prividne električne instalacije, ali diskretno, u skladu s ograničenjima norme NF-C 15 100, što znači u potpunoj sigurnosti. Širina i unutarnji volumen ćelija mogu se razlikovati ovisno o instalaciji koju treba izvesti. Neke od tih šipki omogućuju prilagodbu uređaja poput utičnica i prekidača.

Električne štapiće za jelo i podnice od PVC-a lako se pilje i pišu s najmanje alata: stražnja pila ili pila za metal, rezači žice i rezač. Posebni zatvarači omogućuju držanje vodiča u ćelijama. Upozorenje: poklopac štapića mora uvijek biti slobodno dostupan kako bi se omogućila brza intervencija u slučaju kvara! Stoga ih možete slikati, ali trebate izbjegavati presvlake i nikada ih ne smijete postavljati iza presnimavanja.