Možemo li u poreznu olakšicu uključiti troškove ugradnje grijalice na drva?

Mogu li uključiti troškove ugradnje štednjaka za porezni kredit? Hvala vam.

Troškovi instalacije nikada nemaju koristi od porezne olakšice. Prvo za samu peć provjerite ispunjava li vaš uređaj kriterije izvedbe koji omogućuju da ispunjava uvjete za poreznu olakšicu. Najlakši je način odlučiti se za štednjak s oznakom FLAMME VERTE, koji automatski potiče njegovu dostupnost poreznoj olakšici.

Da bi se iskoristila ova zasluga, neophodno je da je dotični stručnjak također dostavio uređaj za grijanje i da je izdao račun koji jasno razdvaja cijenu peći, cijenu dodatne opreme i troškove instalacije. Drugim riječima, ne možete imati koristi od poreznog odbitka ako svoju opremu kupite, na primjer, u supermarketu ili u specijaliziranoj trgovini i sami je instalirate.

Porezna olakšica iznosi 25%, ali se povećava na 40% ako zamijeni staru peć ili aparat za drva iste vrste kao i stari. S druge strane, troškovi instalacije, ali i dodaci potrebni za instalaciju, ne daju pravo na poreznu olakšicu.