Nedovoljan pritisak vode

Primijetili smo 1,6 bara ulaznog tlaka vode na mjeraču, što se čini malo niskim ... Kako jednostavno povećati taj tlak?

Tlak od 1,6 bara može biti dovoljan za uobičajenu uporabu. Očito vam treba više ako na primjer želite instalirati "thalasso" tuš. Započnite provjerom predviđa li vaš ugovor za vodu minimalni pritisak. Ako je tako i ako je preko 1,6 bara, obratite se svom vodovodnom poduzeću. Ako ništa nije planirano, a želite veći pritisak, kupite pojačivač koji ćete postaviti na čelo svoje instalacije. Upozorenje: previsok tlak može oštetiti određene uređaje (na primjer bojleri za pohranu vode). Također osigurajte ekspanzijski spremnik.