Problem releja prebacivanja tarife EJP

Moj preklopni relej (presijeca mi konvektore u dane EJP-a) s zavojnicom gunđanja. Što da napravim? Je li opasno?

Mnogo je uzroka neispravnosti preklopnog releja :

- napadaj zbog habanja na razini zaključavanja;

- djelomično labave veze;

- problemi sa zavojnicom itd.

Ako je relej star (čest slučaj EJP instalacija ) i s obzirom na ograničenu cijenu, čini se razumnim zamijeniti ga.